Gương Người Xưa

Tác giả : Tế Xuyên
  • Lượt đọc : 343
  • Kích thước : 0.56 MB
  • Số trang : 130
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 273
  • Số lượt xem : 1.949
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Gương Người Xưa trên điện thoại
Đây là vài trang hùng sử để tặng các bạn thanh thiếu niên.

Tác giả sưu tầm tài liệu trong kho dã sử Việt-Nam và trong các giai thoại về vài nhà cách mạng chân chánh theo lời thuật lại của người đương thời – mà viết ra tập truyện bi hùng tráng này, bên lề lịch sử mong có thể là món quà tiêu khiển cho các bạn thanh thiếu niên nặng bầu nhiệt huyết vì Tổ quốc vì dân tộc.

Thuộc bộ sách