Các cuốn sách Việt vang bóng một thời

Các cuốn sách Việt vang bóng một thời

Đây là những cuốn sách Việt đã từng một thời vang bóng, của các thế đi trước, bộ sách bao gồm rất nhiều lĩnh vực, có cả các cuốn sách có từ thời Lê Trịnh, cũng có những cuốn sách từ thời bao cấp, thời kháng chiến chống pháp.
Tất cả những cuốn sách này có lẽ một phần không thể thiếu của Lịch sử Việt Nam. đây là một bách khoa đồ sộ của sách Việt

Các sách trong bộ sách này