Tương Lai Văn Hóa Việt Nam

Tác giả : Hồ Hữu Tường
  • Lượt đọc : 294
  • Kích thước : 0.34 MB
  • Số trang : 51
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 250
  • Số lượt xem : 1.616
  • Đọc trên điện thoại :
TƯƠNG LAI VĂN HÓA VIỆT NAM của HỒ HỮU TƯỜNG do Tô Ngọc Vân trình bày. Nguyên bản gồm có : 1 bản Impérial Annam do tác giả chép tay từ câu : « Văn hóa bắt nguồn nơi những bản năng của dân tộc Việt Nam » đến câu : « Chừng đó, tên của nó sẽ trơn tru là Văn hóa » đề tặng Trần Thiếu Bảo ghi ngày 7-7-46. 5 bản đặc biệt trên giấy vàng lụa có thủ bút của tác giả ghi chữ DC, TNV, MD, TL, NT. In trên giấy Bạch Minh châu : 1 bản ghi chữ NMT, 13 bản ghi từ Thái Bình 1 đến Thái Bình 13. In trên giấy Voiron : 20 bản ghi từ HHT1 đ TB 20. In trên giấy dó : 32 bản ghi từ TLVHVN 1 đến TLVHVN 32. In trên giấy Velin parfumé 10 bản ghi từ Minh Đức 1 đến Minh Đức 10. Tất cả 82 bản này đều ghi bằng thủ bút riêng dưới trang và mang chữ ký của tác giả.

Thuộc bộ sách