Luận Đề Về Nguyễn Khuyến

Tác giả : Vũ Khắc Khoan
  • Lượt đọc : 714
  • Kích thước : 0.57 MB
  • Số trang : 109
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 240
  • Số lượt xem : 2.109
  • Đọc trên điện thoại :
Nguyễn Khuyến mang truyền thống Nho-giáo trong người, cho nên đã tỏ ra hiểu rõ lẽ xuất xử của một bậc sĩ-phu chân-chính. Khi gặp thời, ông không từ nan một việc gì dầu khó khăn nguy-hiểm để giúp đời, giúp nước. Nhưng khi hoàn-cảnh không thuận-tiện chính tà lẫn lộn, ông đã biết cự-tuyệt công-danh phú quý, rút lui về nơi thôn dã, an bần lạc đạo. Ngay khi ở ẩn, ông vẫn xử sự như một nhà nho, không rứt bỏ hẳn cuộc thế. Ông không chịu ảnh-hưởng của Phật-giáo và mặc dầu vẫn thú-nhận cái mãnh-lực quyến-rũ của khuynh-hướng siêu-thoát Lão Trang, những khi muốn quên lãng thực-tại : « Tựa gối bên mành toan hóa bướm ».

Thuộc bộ sách