Hán Văn Tự Học

Tác giả : Nguyễn Văn Ba
  • Lượt đọc : 1.558
  • Kích thước : 14.97 MB
  • Số trang : 340
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.727
  • Số lượt xem : 8.451
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hán Văn Tự Học trên điện thoại
Hán Văn Tự Học – Nguyễn Văn Ba

"Hán văn tự học" được biên soạn như một quyển giáo trình dạy chữ Hán, cung cấp cho người học một lượng kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn tự, thư pháp và văn pháp chữ Hán qua 110 bài khoá với hơn 2000 đơn vị chữ. Cấu trúc các bài học được trình bày cố định như sau:
- Trang bên trái là nguyên văn chữ Hán của bài khoá, phiên âm và dịch nghĩa.
- Trang bên phải là phần từ mới, các kiến thức cơ bản về chữ Hán từ cách viết bút thuận, các nét khải thư trong thư pháp cho đến văn phạm cụ thể, cuối bài là bài tập ứng dụng.


Cuối sách có mục tra từ theo thứ tự alphabet rất tiện tra cứu, đồng thời có một mục lục bài khoá và một mục lục ngữ pháp cũng như phần sửa bài cho phần bài tập ứng dụng ở trước.