3000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản Thông Dụng Theo Chủ Đề

Tác giả : Vũ Thị Thuỳ Linh
  • Lượt đọc : 3.042
  • Kích thước : 2.69 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.136
  • Số lượt xem : 11.071
  • Đọc trên điện thoại :
Tổng Hợp 3000 từng vựng tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn có thể hiểu được 90% cuộc hội thoại hằng ngày, các bài báo và tạp chí bằng tiếng Anh.
Có 12 Nhóm Chủ Đề Cơ Bản:
- Tự nhiên
- Con Người
- Các mối quan hệ
- Cuộc sống thường ngày
- Sự vật xung quanh
- Công việc
- Nghệ thuật
- Truyền thông
- Các từ chỉ trạng thái, mức độ
- Làm đẹp
- Học thuật
- Khác