Học Giỏi Cách Nào Đây?

Tác giả : Teo Aik Cher
  • Lượt đọc : 1.081
  • Kích thước : 4.07 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 833
  • Số lượt xem : 4.009
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Học giỏi cách nào đây” của tác giả Teo Aik Cher đưa ra phương pháp và lý do để học tập một cách khôn ngoan. Quyển sách này không chỉ chia sẻ những phương pháp dễ thực hành nhằm phát huy hiệu quả học tập, mà gần như mỗi trang đều có những hình ảnh minh họa sinh động của Aik Cher. Ông đã phả vào đó hơi thở của cuộc sống bằng nét vẽ tài tình của mình. Chính sự kết hợp này sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm vui vẻ và thú vị xuyên suốt quyển sách.