Học tốt Lịch sử 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Trương Ngọc Thơi
  • Lượt đọc : 827
  • Kích thước : 11.63 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 176
  • Số lượt xem : 2.303
  • Đọc trên điện thoại :
Học tốt Lịch sử 12 – Trương Ngọc Thơi

Giới thiệu: Học tốt Lịch sử 12 cơ bản và nâng cao, được biên soạn theo cấu trúc:

Phần một: Hệ thống và sơ đồ hoá các khối kiến thức lịch sử trong chương trình

Phần hai: Minh hoạ kiến thức cơ bản của từng bài, từng chương dưới dạng sơ đồ

– Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay (2000)

– Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000