Học Tốt Ngữ Văn Nâng Cao 10 Tập 2

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Minh Thiềm
  • Lượt đọc : 342
  • Kích thước : 23.64 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 964
  • Đọc trên điện thoại :
Năm học 2006 – 2007, môn ngữ văn bậc trung học phổ thông được dạy và học theo hướng tích hợp giữa ba phân môn: Văn học – Tiếng Việt và Làm văn. Nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức ngữ văn một cách sáng tạo, tác giả biên soạn quyển “Học Tốt Ngữ Văn 10 Nâng Cao” này để giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ngữ văn một cách có hệ thống, qua đó có thể vận dụng kiến thức để thực hiện tốt yêu cầu đặt ra trong học tập.

Mục lục:

Phủ sóng Bạch Đằng

Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Thư dụ Vương Thông lần nữa

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Bài viết số 5

Đại Cáo Bình Ngô

Nguyễn trãi (1380-1442)

Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Phẩm bình nhân vật lịch sử

Tựa “Trích diễm thi tập”

Thái phó Tô Hiến Thành

Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh

Thái sư Trần Thủ Độ

Luyện tập đọc – hiểu văn bản văn học

Đọc thêm: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Trả bài viết số 5