Giúp Học Tốt Hóa Học 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Văn Thoại
  • Lượt đọc : 376
  • Kích thước : 32.86 MB
  • Số trang : 199
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 103
  • Số lượt xem : 1.665
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Giúp Học Tốt Hóa Học 10 dành cho các em học sinh lớp 10 THPT – Năm đầu tiện học chương trình phân ban : Ban cơ bản và Ban Khoa học Tự nhiên.

Cuốn sách được viết theo chương trình phân ban, mồi bài gốm bốn phần :

I. Tóm tái kiến thức cơ bản : Phần này hướng cho các em học sinh cần nắm chắc những kiến thức cơ bản của từng bài.

Il. Hướng dẫn giải bài tập trong SGK : Hướng dẫn các em học sinh giải các bài tập khó trong SGK để chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp.

III. Bài tập có hưởng dẫn giải : Nhiều bài tập với thể loại khác nhau : bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm, bài tập thi nghiệm. bài tập thực tế. Giúp các em học sinh năng cao ký năng vận dụng kiến thức để giải bài tập thuộc chương trình, giải thích các hiện tượng gặp trong thực tế và các hiện tượng quan sát được trong các bài thí nghiệm thực hành.

IV. Bài tập tự giải : Giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức đã học