hướng dẫn phân tích tình huống học phần luật thương mại 1

Tác giả : Cao Đình Lành
  • Lượt đọc : 377
  • Kích thước : 0.83 MB
  • Số trang : 149
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 260
  • Số lượt xem : 1.752
  • Đọc trên điện thoại :
Sách hướng dẫn phân tích tình huống học phần Luật thương mại 1 là sách hướng dẫn sử dụng trong giảng dạy, học tập học phần Luật thương mai 1 thuộc chương trình đào tạo cư nhân Luật, có mục đích giúp cho giảng viên giảng dạy tốt học phần dựa trên việc hướng dẫn người học gắn lý luận với thực tiễn và giúp cho người học phát triển kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lập luận, kỹ năng tra cứu văn bản, kỹ năng phân tích tình huống trong thực tiễn.