Bệnh Ngũ Quan Y Học cổ truyền

Tác giả : Nguyễn Dược Kim
  • Lượt đọc : 490
  • Kích thước : 5.39 MB
  • Số trang : 97
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 964
  • Số lượt xem : 4.063
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu "Bệnh ngũ quan y học cổ truyền" đã được xuất bản lần đầu năm 2002. Sau một thời gian do nhu cầu của bạn đọc trong chuyên nhành y học cổ truyền muốn đi sâu tham khảo phần vận dụng lý luận và trị liệu bằng y học cổ truyền trong một số chuyên ngành sâu như: tai mũi họng, da liễu, răng hàm mặt. Chúng tôi đã hiệu chỉnh, sửa chữa và bổ sung một số bài. Cuốn sách này nằm trong tập sách giáo khoa về y học cổ truyền nhằm bước đầu biên soạn làm sách tham khảo cho sinh viên và học viên thuộc chuyên ngành y học cổ truyền ở các bậc đại học và sau đại học.

Mặc dù đã được chỉnh sửa và bổ sung, nhưng chắc còn nhiều thiếu sót, trong nhận được sự góp ý của các bạn đọc, cho cuốn sách ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Thuộc bộ sách