Lý luận cơ bản Y Học Cổ Truyền

Tác giả : Trương Việt Bình
  • Lượt đọc : 1.198
  • Kích thước : 5.46 MB
  • Số trang : 99
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 2.372
  • Số lượt xem : 12.275
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai luật giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành sức khoẻ, đồng thời tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung học ngành Y tế.

Sách "Lý luận cơ bản Y học cổ truyền” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục do Bộ Y tế ban hành của ngành Y sĩ Y học cổ truyền hệ trung học. Sách dùng cho các đối tượng học sinh trung học y học cổ truyền, được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trung học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường trung học y tế. Trong mỗi bài đều có: Mục tiêu mà học sinh phải đạt sau khi học nội dung kiến thức bài học và các câu hỏi tự lượng giá sau học. Khi giảng dạy, giáo viên căn cứ vào mục tiêu chương trình của mỗi bài để lựa chọn và biên soạn bài giảng thích hợp. Tài liệu này sẽ giúp cho học sinh tính chủ động trong học tập, đáp ứng với phương pháp dạy học tích cực ở trên lớp.

Năm 2005, cuốn sách đã được Hội đồng chuyên môn Thẩm định Sách giáo khoa và Tài liệu dạy - học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy - học chính thức dùng đào tạo y sĩ trung học của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam cùng các tác giả đã bỏ nhiều công sức để biên soạn cuốn sách này. Vì là lần đầu xuất bản nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các thầy cô giáo và học sinh để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Thuộc bộ sách