Điều gì mà các công ty dược không nói

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 317
  • Kích thước : 4.67 MB
  • Số trang : 224
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 484
  • Số lượt xem : 2.263
  • Đọc trên điện thoại :
Điều gì mà các công ty dược không nói cho bạn và bác sĩ của bạn cũng không biết

Thuật ngữ-Conventional wisdom-sự hiểu biết thông thường là thuật ngữ được đưa ra bởi nhà kinh tế học John Kenneth Galbraith trong tác phẩm The Affluent Society xuất bản vào năm 1958. Thuật ngữ này dùng để chỉ những quan niệm hoặc cách giải thích, được phần đông mọi ngưởi cho là đúng và hợp lý. Sự hiểu biết thông thường có thể đúng hoặc sai. Ví dụ, có rất nhiều các truyện dân gian được chấp nhận dựa trên lẽ phải thông thường. Nhưng trên thực tế, lẽ phải thông thường lại thường được coi là một trở ngại để đưa ra các học thuyết mới, hoặc các giải thích có tính sáng tạo. Mặc dù có các thông tin và phát hiện mới ra đời, nhưng sự hiểu biết thông thường lại mang nặng tính ì, do đó nó lại là một động lực ngăn cản việc đưa ra các giải thích ngược lại, và đôi khi còn dẫn đến sự phủ nhận cái mới đến mức vô lý.

Tính ì của sự hiểu biết thông thường được tạo ra dựa trên những quan niệm mang tính dễ hiểu thông thường, hợp lý và được mọi người tin tưởng, họ thường tin vào quan niệm đó ngay cả khi các quan niệm này đã lỗi thời. Nhưng điều này cuối cùng cũng sẽ không thể tránh khỏi được một kết cục, khi những quan niệm này không còn phù hợp với thực tế, thì sự hiểu biết thông thường cũng sẽ bị thay đổi.