Làm Ít Được Nhiều

Tác giả : Chin Ning Chu
  • Lượt đọc : 1.873
  • Kích thước : 1.21 MB
  • Số trang : 150
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.381
  • Số lượt xem : 9.447
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thời đại thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh gay gắt hiện nay, chúng ta thường tự vướng vào một quan điểm quá mệt mỏi là tin rằng thành công chỉ đến khi phải đánh đổi bằng sự cân bằng của cuộc sống. Tuy nhiên, hầu hết những người thành công lại không nhất thiết phải làm việc vất vả. Trong quyển Làm ít được nhiều, tác giả có sách bán chạy Ching-Nin-Chu giải thích cách làm thế nào để giải tỏa cái vòng lẩn quẩn đó và học cách để vừa bình an vừa hiệu quả cùng một lúc.
Học cách làm thế nào để:
• Sử dụng Bộ ba bí mật để giải phóng năng lực của bản thân;
• Đặt mình vào tâm điểm của công việc, hành động một cách tập trung, đồng thời cân bằng cuộc sống;
• Đạt được mục tiêu mà chỉ cần làm việc và lo lắng ít thôi;
• Có thời gian và sự thảnh thơi để hưởng thụ thành quả lao động.
“Chúng ta không đạt được mục tiêu vì chúng ta nỗ lực quá nhiều để tìm kiếm thành công. Bí mật - như Ching-Nin-Chu cho biết - là tìm ra điểm cân bằng giữa nỗ lực và sự thoải mái.”