Let’s Learn English Book 3 – Workbook

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Quốc Tuấn
  • Lượt đọc : 871
  • Kích thước : 4.73 MB
  • Số trang : 98
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 342
  • Số lượt xem : 3.895
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Let's Learn English Book 3" bao gồm sách bài tập và sách học sinh do Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên, biên soạn dành cho học sinh lớp 5 theo phương pháp mới, nhằm phát huy toàn diện khả năng giao tiếp phản xạ của các em.

Thuộc bộ sách