Một Cách Tiếp Cận Văn Hóa

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
  • Lượt đọc : 662
  • Kích thước : 10.16 MB
  • Số trang : 460
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 307
  • Số lượt xem : 2.265
  • Đọc trên điện thoại :
Vấn đề văn hóa hiện nay trở thành trung tâm và sự chú ý của giới nghiên cứu trên thế giới. Ở nước ta trong những năm gần đây, vấn đề văn hóa được tập trung đề cập. Mặc dù từng góc độ, từng phương diện và cách tiếp cận khác nhau nhưng những nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng văn hóa là một gì đó mà nó giúp cho con người “không bị đứt đoạn với quá khứ”, “không bị hẫng hụt trước tương lai”. Ở góc độ đánh giá một cách tổng thể, đến nay “văn hóa” vẫn là một khái niệm phức tạp và khó xác định. Nói một góc độ nào đó, văn hóa là một khái niệm phản ánh tổng thể sự thể hiện và sự phát huy những năng lực bản chất của con người trong tất cả các dạng tồn tại hoạt động của con người và là sự phản ánh tổng thể các hệ thống giá trị do con người sáng tạo ra trong quá trình thực tiễn - lịch sử - xã hội của mình.