Một Số Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Tài Đức Việt
  • Lượt đọc : 476
  • Kích thước : 25.87 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 203
  • Số lượt xem : 1.778
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn ebook “Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8” của gia sư tài đức việt sẽ giúp các em nắm vựng kiến thức và rèn luyện theo từng chuyên đề nâng cao.

Tài liệu tập trung vào các chuyên đề trọng tâm sau:

Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử
Chuyên đề 2: Hoán Vị, Tổ Hợp
Chuyên đề 3: Lũy thừa bậc n của một nhị thức,
Chuyên đề 4: Chia hết trên số tự nhiên, số nguyên
Chuyên đề 5: Số chính phương
Chuyên đề 6: Các bài toán về định lý Ta-lét
Chuyên đề 7: Các bài toán về định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác,
Chuyên đề 8: Chữ số tận cùng
Chuyên đề 9: Đồng dư
Chuyên đề 10: Tính chất chia hết đối với đa thức
Chuyên đề 11: Các bài toán về biểu thức số hữu tỉ,
Chuyên đề 12: Các chuyên đề biểu thức số hữu tỉ (Tiếp),
Chuyên đề 13: Các bài toán về tam giác đồng dạng,
Chuyên đề 14: Phương trình bậc cao
Chuyên đề 15: Sử dụng công thức diện tích thiết lập quan hệ độ dài của đoạn thẳng,
Chuyên đề 16: Bất đẳng thức
Chuyên đề 17: Vẽ đường thẳng song song để tạo thành các cặp đoạn thẳng tỉ lệ,
Chuyên đề 18: Bổ đề hình thang và chùm đường thẳng
Chuyên đề 19: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức.