Mũ – Lôgarit

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Đặng Việt Đông
  • Lượt đọc : 499
  • Kích thước : 18.85 MB
  • Số trang : 506
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 205
  • Số lượt xem : 2.037
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Chuyên đề mũ và logarit" (Phiên bản đặc biệt) do thầy Đặng Việt Đông tổng hợp và sưu biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh một bộ tài liệu đầy đủ nhất về các dạng toán về hàm mũ và logarit.

Tài liệu gồm 506 trang bao gồm lý thuyết, phân dạng toán, hướng dẫn giải và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết chủ đề mũ và logarit thuộc chương trình Giải tích 12, đây là nội dung quan trọng trong chương trình Toán 12 và thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Nội dung của cuốn sách hướng tới 9 chủ đề quan trọng của mũ và logaritt, trong mỗi chủ để lại đưa ra các dạng toán thường gặp:

CHUYÊN ĐỀ MŨ – LŨY THỪA

+ Tính giá trị của biểu thức chứa lũy thừa.

+ Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức chứa lũy thừa.

+ So sánh các lũy thừa.

+ Tính chất lũy thừa.

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LŨY THỪA

+ Tập xác định của hàm số chứa hàm lũy thừa.

+ Đạo hàm hàm số lũy thừa.

+ Khảo sát sự biến thiên và đồ thị hàm số lũy thừa.

+ Tính giá trị hàm số.

CHUYÊN ĐỀ LOGARIT

+ Tính giá trị biểu thức chứa lô-ga-rít.

+ Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa lô-ga-rít.

+ So sánh các biểu thức lô-ga-rít.

+ Min, max biểu thức chứa lôgarit.

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MŨ – LOGARIT

+ Tập xác định của hàm số mũ, hàm số lôgarit.

+ Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số lôgarit.

+ Tính đơn diệu, tiệm cận, cực trị.

+ Tính chất hàm số mũ, hàm số lôgarit.

+ Đồ thị hàm số mũ, hàm số lôgarit và các bài toán liên quan.

+ Tính giá trị hàm số mũ, hàm số lôgarit.

+ Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa hàm mũ, hàm lôgarit một biến số.

+ Các bài toán lãi suất – trả góp.

+ Các bài toán thực tế liên môn.

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ

+ Phương trình cơ bản.

+ Phương pháp đưa về cùng cơ số.

+ Phương pháp đặt ẩn phụ.

+ Phương pháp lôgarit hóa, mũ hóa.

+ Phương pháp hàm số, đánh giá.

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

+ Phương trình cơ bản.

+ Phương pháp đưa về cùng cơ số.

+ Phương pháp đặt ẩn phụ.

+ Phương pháp lôgarit hóa, mũ hóa.

+ Phương pháp hàm số, đánh giá.

CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

+ Bất phương trình cơ bản.

+ Phương pháp đưa về cùng cơ số.

+ Phương pháp đặt ẩn phụ.

+ Phương pháp lôgarít hóa, mũ hóa.

+ Phương pháp hàm số, đánh giá.

CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

+ Bất phương trình cơ bản.

+ Phương pháp đưa về cùng cơ số.

+ Phương pháp đặt ẩn phụ.

+ Phương pháp lôgarít hóa, mũ hóa.

+ Phương pháp hàm số, đánh giá.

CHUYÊN ĐỀ MIN, MAX MŨ – LÔGARIT NHIỀU BIẾN

+ Phương pháp hàm đặc trưng.

+ Phương pháp khác.