Phương Pháp Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính Casio

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Bình
  • Lượt đọc : 374
  • Kích thước : 2.24 MB
  • Số trang : 45
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 2.097
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Phương Pháp Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính Casio trên điện thoại
Cuốn sách "Phương Pháp Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính Casio" của tác giả Hoàng Văn Bình bao gồm các lý thuyết cơ bản, các công thức tính nguyên hàm, tích phân, kèm theo đó là các dạng toán mang tính vận dụng cao, và đặc biệt tài liệu có hướng dẫn một cách chi tiết phương pháp giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio – Vinacal. Các bài toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong tài liệu được trích dẫn từ các đề thi thử môn Toán.