Nghệ thuật hậu hiện đại kế thừa và khai phá

  • Lượt đọc : 136
  • Kích thước : 6.35 MB
  • Số trang : 79
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 87
  • Số lượt xem : 725
  • Đọc trên điện thoại :
Tiểu sử tác giả:
TRẦN ĐÌNH THANH LAM
• Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế. Dạy học ở các trường Võ Tánh (Nha Trang); Phan Chu Trinh, Hồng Đức (Đà Nẵng), phụ giảng Đại học Quảng Đà (1975), giáo viên Phan Chu Trinh - Đà Nẵng (1994)
• Phóng viên báo tiếng Anh Vietnam Investment Review (1998).
Phóng viên tự do, cộng tác với Vietnam News giữ chuyên mục “Kaleidoscope” và các tin tức nghệ thuật (2007), cộng tác với hãng
thông tấn IPS - International Press Service (2007)
• Đinh cư tại Mỹ (2008). Về hưu chỉ còn đọc, viết và họa đôi chút khi rãnh rỗi.
Mục đích của cuốn sách này, theo người biên soạn nhằm “giới thiệu nghệ thuật hậu hiện đại bằng cách so sánh nó với nghệ thuật hiện đại. Cả hai là những giai đoạn ngắn trong lịch sử nghệ thuật Âu – Mỹ. Mỗi giai đoạn lại gồm nhiều khuynh hướng làm nghệ thuật khác nhau, nhưng lại giống nhau vì đều nhắm tới một mục đích: làm mới lại nghệ thuật. Thế nên dù nghệ thuật hậu hiện đại tiếp nối nghệ thuật hiện đại, nó lại rẽ vào những nẻo đường khác, đôi khi tách xa hẳn cái nghệ thuật đang được vinh danh lúc bấy giờ”. Với mục đích đó, ebook được chia thành hai phần: Gia tài nghệ thuật hiện đại và Nghệ thuật hậu hiện đại.