Ngọt Như Cà Phê

Tác giả : Ngô Thị Kim Cúc
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 48.85 MB
  • Số trang : 289
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 37
  • Số lượt xem : 332
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Ngọt Như Cà Phê trên điện thoại
Vẫn luôn có những nhà văn viết được tác phẩm giá trị và những nhà xuất bản in được những quyển sách giá trị. Tất nhiên với điều kiện nhà văn có đủ tài năng và sức mạnh để định được đường đi và nơi đến của mình, cũng như nhà xuất bản đủ tinh nhạy và bản lĩnh để đứng ra đỡ đầu cho những tác phẩm tinh thần xứng đáng... Những tác phẩm và những tác giả tôi đề cập trong tập sách này đều có vấn đề đáng được nhắc tới, được đọc. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài báo trên một tờ báo chính trị-xã hội, tôi thường không có điều kiện để phân tích, khen chê một cách đầy đủ mà chỉ nêu lên những gì đáng nói nhất trong tác phẩm đó, tác giả đó, như là cách để mời mọi người cùng đọc, và cùng tham gia nhìn nhận với tôi, có thể ở một góc độ khác.