Ổ Tình Lận Lưng - Tập 2

Tác giả : Luân Hoán
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 24.77 MB
  • Số trang : 307
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 25
  • Số lượt xem : 387
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Ổ Tình Lận Lưng - Tập 2 trên điện thoại
Quan niệm phẩm quí hơn lượng vẫn được công - nhận gần như tuyệt đối trong thơ văn. Tuy vậy tôi nghiệm thấy, đa số những người làm thơ hay, thường viết được khá nhiều, trừ những vị mệnh yểu hoặc vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó không cho phép.
Thơ của tôi hay? - có thể. Thơ của tôi dở? - đúng vậy. Hay, dở tùy theo nhận định của từng người đọc.
Tôi làm thơ nhiều, in thơ không ít. Đây là cái duyên. Đã lâu, nhiều bạn khuyến khích tôi chọn in một tuyển tập. Chần chờ mãi, đến nay mới thực hiện. Nhưng tôi không làm tuyển tập. Bởi bài nào tôi cũng quý, nên tôi chỉ làm công việc tập họp một số bài tôi đã viết, có đủ hay, dở, trong cuốn sách này. Thơ in nhiều, nhưng không lưu lại những bản đánh máy, thành ra phải ngồi gõ lại từng bài một, nên cũng chưa tập họp được đầy đủ. (dĩ nhiên khó có chuyện đầy đủ). Trong lúc đánh máy, tiện tay, tôi thỉnh thoảng thay đổi một số chữ, một số câu không ưng ý. Và cuối mỗi bài, có ghi tắt tên tập thơ đã in. Tôi cũng phân chia từng nhóm theo chủ đề, nhưng sự phân chia chỉ có tính cách tương đối. Lẽ ra có non non một ngàn trang, nhưng đánh máy quá mệt và điều kiện in chưa cho phép, nên đành dừng ở độ dày tương đối này.
Tôi xin có một đề nghị: không nên đọc quá nhiều bài trong cùng một lúc, như vậy rất dễ nhàm chán. Mỗi lần đọc nên đọc chừng mươi bài, tùy hứng theo tay mở sách. Hoặc chọn chủ đề thích hợp để đọc chơi.
Cảm ơn các bạn đã tùy hứng mở sách nhiều lần.