Quỷ cốc tử - 36 vô địch thần chiêu

Tác giả : Đông A Sáng
  • Lượt đọc : 662
  • Kích thước : 0.96 MB
  • Số trang : 404
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 978
  • Số lượt xem : 3.152
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Quỷ cốc tử - 36 vô địch thần chiêu trên điện thoại
36 thần chiêu vô địch, người xưa áp dụng thành công trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, xử thế ... ai bị trúng chiêu thì thần tiên cũng khó cứu, ngay cả đại thánh Tôn Hành Giả có 72 phép thần thông cũng phải ngậm ngùi, hoặc người được tôn làm thánh, làm thầy thiên hạ cũng không gỡ nổi.
Thỉnh thoảng sách còn nêu cách phản chiêu, chống chiêu, tương kế tựu kế ... giúp người đọc dùng để phòng thân, biến hoạ thành phúc, chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng trong đời sống cũng như trong thương trường.