Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Tứ Anh
  • Lượt đọc : 777
  • Kích thước : 34.39 MB
  • Số trang : 254
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 445
  • Số lượt xem : 2.497
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách Tiếng Anh 11 nâng cao được biên soạn theo chương trình Tiếng Anh nâng cao Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo các sách Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 và 10. Chương trình Tiếng Anh Trung học phổ thông, cũng giống như chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở, được xây dựng theo chủ đề (thematic); nghĩa là các chủ để giao tiếp được lấy làm cơ sở để lựa chọn nội dung ngữ liệu và các hoạt động học tập trong lớp.

Sách Tiếng Anh 11 nâng cao gồm 16 bài học (unit) và 4 bài ôn tập (consolidation). Các bài học thể hiện những chủ điểm: Friendship; Personal Experience; Parties; Volunteer Work and Literacy Programs; Competitions; Population; Celebrations; Postal and Telecommunications Services; Nature in Danger; Sources of Energy; The Asian Games; Hobbies; Entertainment; Space Conquest; Wonders of the World; An English-Speaking World.

– Mỗi bài học (unit) gồm:

+ Tựa (thể hiện chủ điểm theo chương trình)

+ Reading cung cấp thông tin qua một hay nhiều văn bản (text) nhằm giúp học sinh luyện các kĩ năng đọc như đọc lướt, đọc lấy thông tin nhanh, đọc để nhận ra cách dàn ý, tuỳ theo yêu cầu của mỗi bài học. Phần này cũng giúp cung cấp và mở rộng vốn từ và nâng cao trình độ ngữ pháp của học sinh.

Mục Before You Read ở đầu phần Reading là phần thông tin gợi mở kiến thức nền có liên quan đến chủ điểm để chuẩn bị chuyển sang bài học. Phần này có thể là các hoạt động ghép tranh/ ảnh với thông tin, trả lời một số câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm và kiến thức của học sinh gắn với chủ điểm, vv.

+ Listening gồm các bài tập luyện nghe hiểu (listening comprehenslon) có nội dung thể hiện chủ điểm bài học. Phần này yêu cầu học sinh nghe một đoạn hội thoại (dialogue) hay một văn bản hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh, sau đó để học sinh tự kiểm tra mức độ hiểu qua nhiều hình thức như đánh dấu (check) vào ô cho sẵn, liệt kê (list), diễn chi tiết đã nghe vào chỗ trống (complete), trả lời (ansuer) câu hỏi cho sản, vv.

+ Speaking gồm các hoạt động luyện nói theo các chức năng ngôn ngữ và theo chủ điểm bài học. Phần này được trình bày qua nhiều hình thức như thảo luận nhóm (group discussion), thực tập theo nhóm đôi (pair work), trình bày quan điểm cá nhân (individual presentation), mô tả (description), vv. theo các thông tin gợi ý hoặc hướng dẫn.

+ Writing gồm các bài tập phát triển kĩ năng viết của học sinh. Nhiều hình thức viết được đưa vào như : viết một đoạn tóm tắt (summary), viết thư yêu cầu (letter of request), viết thư giới thiệu (letter of recommendation), vv.

+ Language Focus thống kê và trình bày các vấn để liên quan đến từ (Word Study) và ngữ pháp (Grammar) trong bài học và một số bài luyện để minh hoạ.

- Mỗi bài ôn tập (Consolidation) gồm:

+ Pronunciation với các câu trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại và mở rộng các vấn đề phát âm.

+ Listening Comprehension giúp học sinh nghe hiểu, ôn lại các nội dung đã học trong các bài học. Dạng trắc nghiệm khách quan được sử dụng nhằm giúp học sinh làm quen với hình thức kiểm tra này.

+ Vocabulary với các câu trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại từ ngữ và các vấn để liên quan đến từ ngữ đã học.

+ Grammar and Structure với các câu trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại các nội dung ngữ pháp và cấu trúc đã học trong các bài học.

+ Reading dùng để kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh qua một số kĩ năng đọc.

+ Writing kiểm tra khả năng viết của học sinh.

Cuối sách có Bảng từ ngữ mới và Phụ lục các kí hiệu phiên âm dùng trong sách.

Tập thể các tác giả mong rằng sách Tiếng Anh 11 nâng cao sẽ giúp cho các em học sinh vui học và thực hành tiếng Anh có kết quả. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các em học sinh.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Sách liên quan