Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Tiếng Anh Lớp 1

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 617
  • Kích thước : 3.97 MB
  • Số trang : 72
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 2.051
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Dẫn nhập 4

2. Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 4

2.1. Đặc điểm của Chương trình 5

2.2. Nguyên tắc xây dựng Chương trình 5

2.3. Mục tiêu của Chương trình 6

2.4. Nội dung của Chương trình 8

2.4.1. Nội dung khái quát 8

2.4.2. Nội dung cụ thể 9

3. Sách giáo khoa Tiếng Anh 1 9

3.1. Tiếng Anh 1 – Sách học sinh 10

3.1.1. Mục tiêu biên soạn 10

3.1.2. Nguyên tắc biên soạn 10

3.1.3. Phương pháp biên soạn 11

3.1.4. Nội dung của Tiếng Anh 1 – Sách học sinh 11

3.2. Tiếng Anh 1 – Sách giáo viên 18

3.3. Tiếng Anh 1 – Sách bài tập 18

4. Phương pháp dạy học 19

4.1. Đặc điểm của học sinh lớp 1 và lớp 2 19

4.2. Một số yếu tố tác động đến việc học tiếng Anh của học sinh lớp 1 và lớp 2 20

4.3. Một số điểm cơ bản về phương pháp dạy Tiếng Anh 1 21

5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học 24

5.1. Yêu cầu của kiểm tra, đánh giá 24

5.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 25

5.3. Nội dung kiểm tra, đánh giá 25

6. Phân phối chương trình 29

6.1. Phân phối chương trình cho cả năm học 30

6.2. Phân phối chương trình cho mỗi đơn vị bài học (Unit) 30

6.3. Phân phối chương trình cho mỗi đơn vị bài (Fun time) 31

6.4. Phân phối chương trình cho mỗi đơn vị bài ôn tập (Review) 31

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN SỬ DụNG SÁCH GIÁO VIÊN, SÁCH BÀI TẬP VÀ CÁC NGUỒN HỌC lIỆU KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh 1 - Sách giáo viên 32

1.1. Giới thiệu chung 32

1.2. Cấu trúc 32

1.3. Sử dụng Tiếng Anh 1 - Sách giáo viên hiệu quả 35

2. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh 1 - Sách bài tập 36

3. Hướng dẫn khai thác sử dụng thiết bị dạy học và các học liệu điện tử 37

3.1. Sách mềm 37

3.2. Thẻ từ (flashcards) 38

3.3. Tranh chủ đề (posters) 39

3.4. Bài giảng điện tử (PowerPoint) 39

4. Các nguồn học liệu khác: sách tham khảo, bổ trợ 39

4.1. Vở tập viết Tiếng Anh lớp 1 40

4.2. Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh – Story Land 1 40

4.3. Luyện tập và kiểm tra đánh giá Tiếng Anh 1 (kèm porfolio) 40

4.4. Học Tiếng Anh qua môn Khoa học và môn Toán 41

PHẦN BA: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI TRONG SÁCH TIẾNG ANH 1

Unit 1: In the school playground 42

Fun time 1 54

Review 3 60

Thuộc bộ sách

Sách liên quan