Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Giáo Dục Thể Chất Lớp 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 309
  • Kích thước : 7.75 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 891
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Giáo Dục Thể Chất Lớp 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
MỤC LỤC

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/ tổ chức hoạt động

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Sách liên quan