Sách Giáo Viên Âm Nhạc 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 421
  • Kích thước : 42.57 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 168
  • Số lượt xem : 2.085
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Âm nhạc 1 là cuốn sách thuộc bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tư tưởng xuyên suốt trong SGK cho tất cả môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống. Với thông điệp này, các tác giả nhấn mạnh kiến thức trong SGK không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà còn là chất liệu quan trọng nhắm đến mục tiêu của giáo dục là giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.

SGV Âm nhạc 1 giới thiệu và hướng dẫn GV triển khai phương án dạy học SGK Âm nhạc 1 nhằm đạt mục tiêu dạy học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc được Bộ GD & ĐT ban hành năm 2018. Cuốn sách gồm 2 phần:

PHẦN MỘT HƯỚNG DẪN CHUNG

Phần này gồm những vấn đề cơ bản như: mục tiêu môn học, quan điểm biên soạn, cấu trúc nội dung, phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá kết quả học tập SGK Âm nhạc 1.

PHÂN HAI, HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ

Phần này là những gợi ý, hướng dẫn để GV tổ chức các bài học, tiết học, bao gồm: sự kết hợp các mạch nội dung của bài học thể hiện qua các phương pháp, hình thức dạy học theo quan điểm: chú trọng trải nghiệm thực hành – vận dụng - sáng tạo.

Bằng những định hướng và hướng dẫn cụ thể, các nội dung trong SGV Âm nhạc 1 sẽ là tài liệu giúp các GV, các nhà quản lí bậc học ở cơ sở nằm vững hơn về những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với người dạy và người học theo Chương trình.

Thuộc bộ sách