Sách Giáo Viên Đạo Đức 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thị Toan
  • Lượt đọc : 520
  • Kích thước : 9.13 MB
  • Số trang : 101
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 127
  • Số lượt xem : 1.834
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Đạo Đức 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Đạo đức 1 là tài liệu dùng cho các thầy, cô dạy Đạo đức 1, biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Sách giáo viên Đạo đức 1 là cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tư tưởng xuyên suốt trong sách giáo khoa cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp "Kết nối tri thức với cuộc sống. Với thông điệp này, các tác giả nhấn mạnh kiến thức trong sách giáo khoa không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà phải là chất liệu quan trọng hướng đến mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.

Sách giáo viên Đạo đức 1 gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung

Phần thứ hai: Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể

Trên cơ sở những hướng dẫn này, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và đối tượng học sinh.

Hi vọng cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn dạy học hữu ích, giúp quý thấy có đổi mới dạy học môn Đạo đức một cách hiệu quả. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong quý thấy, có góp ý để sách được cập nhật và không ngừng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy - học môn Đạo đức của giáo viên và học sinh.

Thuộc bộ sách