Sách Giáo Viên Tiếng Việt 1 Tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Mạnh Hùng
  • Lượt đọc : 1.053
  • Kích thước : 36.74 MB
  • Số trang : 297
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 494
  • Số lượt xem : 3.533
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Việt 1 - SGV là tài liệu dùng cho các thầy cô dạy SGK Tiếng Việt 1, biên soạn theo Chương trình Giáo dục Phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Tiếng Việt 1 là cuốn sách thuộc bộ SGK thứ nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tư tưởng xuyên suốt trong SGK cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách này thể hiện qua thông điệp “Kết nổi tri thức với cuộc sống". Với thông điệp này, các tác giả nhấn mạnh kiến thức trong SGK không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà phải là "chất liệu" quan trọng nhắm đến mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống. Theo quan điểm đó, kiến thức được đưa vào sách bảo đảm: 1) phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và trải nghiệm của người học 2) phản ảnh những vấn đề của cuộc sống; 3) giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Các yêu cầu này vừa liên quan đến việc lựa chọn, sắp xếp các kiến thức, vừa liên quan đến phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở kiến thức đã được lựa chọn. Vì vậy, bộ SGK này đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ GV đổi mới phương pháp giáo dục cũng như đánh giá kết quả giáo dục.

Tiếng Việt 1 được biên soạn theo quan điểm dạy tiếng hiện đại, ứng dụng những cách tiếp cận mới nhất trong biên soạn SGK dạy học ngôn ngữ của nhiều quốc gia tiên tiến, đồng thời có chủ ý kế thừa kinh nghiệm từ các SGK Tiếng Việt lâu nay. Tiếng Việt 1 - SGV giới thiệu và hướng dẫn GV triển khai một phương ăn dạy học Tiếng Việt 1 - SGK để đạt đến mục tiêu dạy học được quy định trong Chương trình. Nó vừa hiện thực hoi tư tưởng giáo dục chung của bộ sách vừa thể hiện cách tiếp cận đặc thù của lĩnh vực dạy học ngôn ngữ cho HS lớp đầu cấp tiểu học

Tiếng Việt 1 - SGV gồm hai phần: phần một là hướng dẫn chung, phần hai là Hướng dẫn dạy học các bài cơ thể. Trên cơ sở những hướng dẫn này, GV có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và đối tượng HS, bảo đảm các em học tiếng Việt với sự hưng thư, tiến bộ nhanh, nhưng không chịu nhiều áp lực.

Hi vọng cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn dạy học hữu ích, giúp quý thầy, cô đổi mới dạy học tiếng Việt, giúp HS sử dụng tiếng Việt một cách hiệu quả trong học tập và đời sống. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song chắc hắn Tiếng Việt 1 - SGV cũng khó tránh những hạn chế nhất định. Kính mong quý thầy có góp ý để sách được cập nhật và không ngừng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy học tiếng Việt của GV và HS.

Thuộc bộ sách