Sách Giáo Viên Tự Nhiên Và Xã Hội 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Văn Hùng
  • Lượt đọc : 725
  • Kích thước : 17.10 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 197
  • Số lượt xem : 2.358
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Tự Nhiên Và Xã Hội 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
LỜI NÓI ĐẦU

Tự nhiên và Xã hội 1 – Sách giáo viên là cuốn sách dùng cho các thầy, cô giáo dạy SGK Tự nhiên và Xã hội 1. Tự nhiên và Xã hội 1 là cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018. Tư tưởng xuyên suốt trong SGK cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối trí thức với cuộc sống”. Với thông điệp này, các tác giả nhấn mạnh kiến thức trong SGK không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà phải là “chất liệu quan trọng hướng đến mục tiêu của giáo dục là giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.

Tự nhiên và Xã hội 1 – Sách giáo viên giới thiệu và hướng dẫn GV triển khai một số phương án dạy các bài học trong SGK Tự nhiên và Xã hội 1 để đạt mục tiêu dạy học được quy định trong chương trình. Cuốn sách này gồm hai phần:

Phần một. Hướng dẫn chung

Phần này giúp GV nắm vững ý tưởng biên soạn của cả cuốn sách và mục tiêu của từng bài học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cách đánh giá kết quả học tập của Hs đối với môn Tự nhiên và Xã hội

Phần hai. Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể

Phần này đưa ra gợi ý về cách tổ chức các hoạt động dạy học theo từng bài học. Mỗi bài thường có ba phần: Mục tiêu, Chuẩn bị, Hoạt động dạy học. Để thuận lợi cho GV khi tổ chức dạy học, chúng tôi có gởi ý phương án phân chia nội dung cho từng tiết học. Tuy nhiên, mỗi thấy, cô có thể tự do sáng tạo sao cho phù hợp với năng lực, đặc điểm tâm sinh lí của HS và điều kiện dạy học ở cơ sở.

Cuốn Tự nhiên và Xã hội 1 - Sách giáo viên được biên soạn với mong muốn sẽ trở thành hành trang đồng hành cùng các thầy cô trong thực tiễn dạy học.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các quý thầy, có thể cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Thuộc bộ sách