Sách Giáo Viên Mĩ Thuật 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Gia Lê
  • Lượt đọc : 534
  • Kích thước : 6.20 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 113
  • Số lượt xem : 2.245
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Mĩ thuật 1 là cuốn sách thuộc bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tư tưởng xuyên suốt trong SGK cho tất cả môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống. Với thông điệp này, các tác giả nhấn mạnh kiến thức trong SGK không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà còn là “chất liệu" quan trọng nhắm đến mục tiêu của giáo dục là giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.

SGV Mĩ thuật 1 giới thiệu và hướng dẫn GV triển khai phương ăn dạy học SGK Mĩ thuật 1 để đạt mục tiêu dạy học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018. Cuốn sách gồm hai phần:

PHÂN MỘT HƯỚNG DẪN CHUNG

Phần này gồm những vấn đề cơ bản như mục tiêu môn học, quan điểm biên soạn, những đổi mới về nội dung, phương pháp, hoạt động tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập SGK Mĩ thuật 1.

PHẢN HAI, HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ

Những nội dung hướng dẫn bám sát cấu trúc của SGK, phù hợp với đối tượng cần lĩnh hội trong mỗi chủ đề cũng như quá trình nhận thức, tâm sinh lí lứa tuổi nên giúp HS hiểu và tự mình thực hiện được sản phẩm mĩ thuật sau mỗi bài học, giờ học.

Với những định hướng và hướng dẫn cụ thể, các nội dung của cuốn sách này thuận tiện cho GV trong việc tổ chức kiểm soát tiết học đối với từng HS, góp phần hoàn thành mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Mĩ thuật, dành cho HS lớp 1.

Thuộc bộ sách