Sách Giáo Viên Toán 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Huy Khoái
  • Lượt đọc : 622
  • Kích thước : 12.47 MB
  • Số trang : 121
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 247
  • Số lượt xem : 2.177
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Toán 1 - Sách giáo viên là tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy sách giáo khoa Toán 1, biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Toán 1 là cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tư tưởng xuyên suốt trong sách giáo khoa cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống". Với thông điệp này, các tác giả nhẫn mạnh kiến thức trong sách giáo khoa không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà phải là "chất liệu quan trọng nhắm đến mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.

Toán 1 – Sách giáo viên giới thiệu và hướng dẫn giáo viên lựa chọn triển khai phương án dạy học sách giáo khoa Toán 1 để đạt mục tiêu dạy học được quy định trong chương trình. Cuốn sách này gồm hai phần:

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần này giúp giáo viên nằm vững mục tiêu, yêu cầu cần đạt, phương pháp dạy học, cách đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với môn Toán lớp 1.

Phần hai: Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể

Phần này gồm hướng dẫn dạy học từng bài trong sách giáo khoa Toán 1. Mỗi bài hướng dẫn dạy học thường có ba phần: Mục tiêu, Chuẩn bị, Hoạt động dạy học giúp giáo viên nắm vững mục tiêu, những điều giáo viên cần chuẩn bị cho hoạt động dạy học và định hướng việc tổ chức dạy học của từng bài học. Để thuận lợi cho giáo viên khi tổ chức dạy học, đối với những bài gồm nhiều tiết chúng tôi có gợi ý phương án phân chia nội dung cho từng tiết học. Ở mỗi tiết học, chủ yếu phần tích cách tiếp cận ở phân khám phá; mục đích, yêu cầu cần đạt ở phần bài thực hành, luyện tập, Tuỳ điều kiện thực tiễn, giáo viên có thể linh hoạt phân chia nội dung từng tiết học, chủ động tổ chức hoạt động dạy học phù hợp, sáng tạo, không lệ thuộc vào sách giáo khoa và sách giáo viên.

Vì vậy, giáo viên có thể tham khảo sách này và sách giáo khoa Toán 1 để lập kế hoạch dạy học từng bài (soạn bài) và kế hoạch dạy học cả năm cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp mình làm nhiệm, nhằm đạt mục tiêu dạy học của mỗi bài học và mục tiêu dạy học của môn Toán lớp 1.

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song chắc chắn Toán 1 – Sách giáo viên khó tránh những hạn chế nhất định. Kính mong quý thầy cô góp ý để cuốn sách được tốt hơn.

Thuộc bộ sách