Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Toán 11 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Nam Dũng
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 14.59 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 134
  • Số lượt xem : 1.029
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Toán 11 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
Nhằm mục đích chia sẻ những ý tưởng cốt lõi và phương pháp giảng dạy hiệu quả với các đồng nghiệp sẽ giảng dạy Chuyên đề học tập môn Toán lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Sách giáo viên Chuyên đề Toán 11 (Chân trời sáng tạo).

Sách gồm hai phần:

Phần một giới thiệu về chương trình chuyên đề học tập môn Toán lớp 11 và sách Chuyên đề học tập Toán 11 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Phần hai trình bày các gợi ý và hướng dẫn dạy học từng bài theo sách Chuyên đề học tập. Nếu như trong phần một, chúng tôi trình bày thật cô đọng về chương trình để giúp quý thầy, cô nhanh chóng nắm bắt nội dung chương trình và các yêu cầu cần đạt, thì trong phần hai, chúng tôi lại trình bày rất chi tiết các gợi ý và hướng dẫn cụ thể về cách dạy từng bài trong sách chuyên đề để quý thầy, cô có thêm thông tin tham khảo khi chuẩn bị bài giảng.

Để sử dụng Sách giáo viên Chuyên đề học tập Toán 11 được hiệu quả, rất mong quý thầy, cô lưu ý một số điểm quan trọng sau:

1. Sách giáo viên là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gợi ý cho giáo viên trong quá trình dạy học, giáo viên không nhất thiết phải theo các gợi ý này.

2. Mỗi tiết Toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối với
từng năng lực có khác nhau. Tuỳ bài học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện
phát huy ở bài học đó.

3. Nhiều gợi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chỉ bảo về mặt nội dung cần đạt được, giáo viên nên chủ động lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức học tập nhằm đạt hiệu quả.

4. Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tuỳ tình hình cụ thể của lớp học, giáo viên có thể điều chỉnh cho phù hợp.

5. Dựa vào sách giáo viên, người dạy nên sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp với học sinh, điều kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự mang lại kết quả tốt đẹp.

6. Chương trình chuyên đề học tập môn Toán cấp Trung học phổ thông đặc biệt chú trọng đến việc hướng nghiệp, giáo viên cần chú trọng khai thác các tình huống thực tế cần sử dụng các năng lực toán học trong bài học để góp phần định hướng nghề nghiệp có liên quan cho các em học sinh.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, xây dựng để cuốn sách được sử dụng hiệu quả. Kính chúc quý thầy, cô thành công trong việc triển khai chương trình mới với sách Chuyên đề học tập Toán 11 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Các tác giả

Thuộc bộ sách