Sách Giáo Viên Ngữ Văn 11 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thành Thi
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 52.25 MB
  • Số trang : 198
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 724
  • Số lượt xem : 3.184
  • Đọc trên điện thoại :
Quý thầy cô thân mến!

Sách giáo viên Ngữ văn 11, bộ sách Chân trời sáng tạo là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa Ngữ văn II của bộ sách này.

Sách gồm hai phần:

Phần 1. Những vấn đề chung

Phần 2. Định hướng tổ chức thực hiện các bài học

Trong phần một (tập một) – Những vấn đề chung, sách trình bày các vấn đề: Cơ sở và quan điểm của việc biên soạn sách giáo khoa; Những điểm mới nổi bật của sách giáo khoa; Phương pháp, biện pháp, phương tiện dạy học; Phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Trong phần hai – Định hướng tổ chức thực hiện các bài học – sách gợi ý về nội dung, cách thức tổ chức dạy học từng bài học trong sách giáo khoa. Mỗi bài học đều có hai mục chính: Định hướng về mục tiêu bài học và Gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học. Ở phần này, sau khi nhấn mạnh các mục tiêu (phẩm chất, năng lực, yêu cầu cần đạt), lưu ý đặc điểm bài học, dự kiến phân bố số tiết và phương pháp, phương tiện dạy học,... sách để xuất phương thức tổ chức các hoạt động dạy học (cách giới thiệu bài mới; cách hướng dẫn học sinh đọc, viết, nói – nghe,...) nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt.

Sách được biên soạn thành hai tập, tương ứng với hai tập sách giáo khoa Ngữ văn 11.

Hi vọng rằng bộ sách này sẽ mang lại sự bổ trợ hữu ích, thiết thực đối với quý thầy cô.

NHÓM TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách