Sáng Tạo Bất Đẳng Thức

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Phạm Kim Hùng
  • Lượt đọc : 1.141
  • Kích thước : 10.15 MB
  • Số trang : 362
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 655
  • Số lượt xem : 4.043
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Sáng Tạo Bất Đẳng Thức" của tác giả Phạm Kim Hùng soạn thảo giúp các em có tư duy mới trong việc giải các bài toán bất đẳng thức.