Sổ tay luật sư - Tập 3 - Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại

  • Lượt đọc : 377
  • Kích thước : 2.40 MB
  • Số trang : 480
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 357
  • Số lượt xem : 2.221
  • Đọc trên điện thoại :
Giới thiệu kỹ năng hành nghề của LS trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, tập trung chuyên sâu trong các lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư vào các dự án; Tư vấn thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Mua bán doanh nghiệp; Tư vấn lĩnh vực bất động sản; Tư vấn lĩnh vực xây dựng; Tư vấn lĩnh vực Lao động; Tư vấn lĩnh vực vay vốn ngân hàng; Tư vấn lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; Tư vấn lĩnh vực Hợp đồng thương mại và mua bán hàng hóa quốc tế; Tư vấn lĩnh vực Thương mại quốc tế, v.v.