Tải trọng gió và phương pháp bao che nhà cao tầng

Tác giả : Trần Chủng
  • Lượt đọc : 290
  • Kích thước : 2.61 MB
  • Số trang : 33
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 268
  • Số lượt xem : 1.542
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tải trọng gió và phương pháp bao che nhà cao tầng trên điện thoại
Tải trọng gió tác dụng lên các công trình thường được tính toán dựa theo các tiêu chuẩn quốc gia như tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737- 1995, tiêu chuẩn Nhật Bản AIJ-RFLB 2004, tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-05, tiêu chuẩn Úc/Newzealand AS/NZS 1170.2:2002, tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-4:2005.... Nhưng việc sử dụng các tiêu chuẩn có một số điểm hạn chế như:
- Không hoặc khó xác định được ảnh hưởng của gió ngang.
- Không xác định được gia tốc trên đỉnh công trình do gió gây ra.
- Không xét đến ảnh hưởng của hướng gió tác dụng.
- Không xét đến ảnh hưởng của địa hình và các công trình xung quanh.
- Không xác định được hệ số khí động chính xác của bề mặt công trình.