Nghiên cứu thuốc từ thảo dược

  • Lượt đọc : 392
  • Kích thước : 12.40 MB
  • Số trang : 689
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 846
  • Số lượt xem : 3.956
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là tài liệu sau đại học do bộ y tế chủ trì biên soạn với chủ biên là PSG Nguyễn Thượng Dong, dành cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp khoa y học cổ truyền dân tộc, sách dày 689 trang được trình bày khoa học rõ ràng, giúp các bạn sinh viên y Khoa nghiên cứu dễ dàng