Cọc Đất Xi Măng Phương Án Gia Cố Nền Đất Yếu

Tác giả : Nguyễn Viết Trung
  • Lượt đọc : 142
  • Kích thước : 24.33 MB
  • Số trang : 131
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 418
  • Số lượt xem : 2.481
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Cọc Đất Xi Măng Phương Án Gia Cố Nền Đất Yếu trên điện thoại
Chương 1 : Tổng quan về giải pháp già cố đất yếu
Chương 2 : Tổng quan về gia cố đất yếu bằng cọc xi măng đất
Chương 3 : Quy trình thiết kế cọc xi măng - đất
Chương 4 : Quy trình thi công cọc xi măng - đất
...