Các Phương Pháp Cải Tạo Đất Yếu Trong Xây Dựng

Tác giả : Nguyễn Ngọc Bích
  • Lượt đọc : 233
  • Kích thước : 10.66 MB
  • Số trang : 313
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 386
  • Số lượt xem : 1.990
  • Đọc trên điện thoại :
Hiện nay, trên thế giới đang xuất hiện rất nhiều phương pháp cải tạo đất yếu khác nhau nhằm nâng cao độ bền, giảm tổng độ lún và độ lún lệch, rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành xây dựng, và các đặc trưng khác liên quan tới việc xây dựng – khai thác từng dự án cụ thể.

Cuốn sách được chia thành ba phần riêng biệt:

Phần I (từ chương 1 đến chương 4) mô tả các tính chất xây dựng cơ bản của đất, những ảnh hưởng của nước dưới đất và động đất đến ổn định của nền công trình.

Phần II (từ chương 5 đến chương 9) giới thiệu các phương pháp cải tạo đất yếu bằng giếng tiêu nước thẳng đứng (giếng cát, cọc cát nén. chặt, trụ đá, và bấc thấm); phương pháp cải tạo đất yếu bằng các trụ đất ximăng/uôi - phương pháp trộn sâu; hướng dẫn tinh toán - thiết kế và thi công các loại tường chắn cũng như sườn dốc đất có cốt (kể cả tường chắn bằng rụ đủ).

Phần III (từ chương 10 đến chương 12) giới thiệu một số phương

pháp thí nghiệm hiện trường trong địa kỹ thuật xây dựng.

Cuốn sách này rất có ích cho các kỹ sư chuyên ngành Cầu - Đường, các kỹ sư Xây Dựng, và kỹ sư Địa Kỹ Thuật Xây Dựng quan tâm đến những vấn đề cải tạo nền đất yếu, cũng như tính toán ổn định các loại tường chắn và sườn dốc đất có cốt.

Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Xây dựng vi những đóng góp quan trọng và nhanh chóng cho ra mắt bạn đọc. cuốn sách này.