Giáo trình Sở hữu trí tuệ (Trong lĩnh vực khoa học giáo dục)

Tác giả : Đoàn Đức Lương
  • Lượt đọc : 400
  • Kích thước : 1.65 MB
  • Số trang : 339
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 223
  • Số lượt xem : 1.428
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình Sở hữu trí tuệ (Trong lĩnh vực khoa học giáo dục) trên điện thoại
Giáo trình sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục phát triển từ đề tài NCKH công nghệ cấp Bộ trọng điểm: Tài liệu chuyên khảo giảng daỵ về sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục do PGS.TS Đoàn Đức Lương chủ trì, nhóm tác giả cũng bổ sung mục mới mà đề tài trên chưa đề cập, như cập nhật VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bổ sung phần liên quan đến tài nguyên giáo dục mở.