Các Kiểu Kiến Trúc Trên Thế Giới

Tác giả : Nguyễn Tứ
  • Lượt đọc : 646
  • Kích thước : 12.10 MB
  • Số trang : 262
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 664
  • Số lượt xem : 2.766
  • Đọc trên điện thoại :
Các kiểu kiến trúc trên thế giới sẽ cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về các công trình kiến trúc mà loài người đã tạo dựng nên theo trình tự lịch sử từ thời Trung cổ, phục hưng Châu Âu, thời đại công nghiệp và cho đến hiện đại ngày nay.