STL Lập trình khái lược trong C++

Thể loại: C++ ;Lập trình
Tác giả : Nguyễn Thanh Thủy
  • Lượt đọc : 459
  • Kích thước : 13.13 MB
  • Số trang : 366
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 611
  • Số lượt xem : 3.126
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này được chúng tôi viết trước tiên dành cho những sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, cũng như các chuyên ngành khác sử dụng ngôn ngữ C++ giúp họ có được một tài liệu tham khảo tốt trợ giúp cho nhu cầu phát triển sản phẩm của mình. Cuốn sách cũng nhằm tới đối tượng là các nhà thiết kế với một góc nhìn mới của tính sử dụng lại trong phát triển phần mềm tiếp cận về lập trình khái lược. Cuối cùng, chúng tôi cũng hy vọng cuốn sách là một tài liệu tốt dành cho các giáo viên công nghệ thông tin xây dựng những giáo trình về tiếp cận hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình C++

Tổ chức cuốn sách

Cuốn sách được chia làm 6 chương và 2 phụ lục:
Chương I. Lập trình hướng đối tượng trên C++ với STL
Nội dung chương được xem như phần nhập môn, giúp bạn đọc hiểu sơ
lược về nền tảng cơ sở, cấu trúc và cách sử dụng của thư viện khuôn hình chuẩn STL.
Chương 2 : Bộ chứa
Giới thiệu những thư viện khuôn hình đóng vai trò khuôn mẫu tạo dựng các cấu trúc dữ liệu cơ bản như array, vector, list, stack, queue, map,...
Chương 3 : Bộ duyệt Giới thiệu các khuôn hình đóng vai trò trừu tượng hóa những giải thuật
truy nhập cấu trúc dữ liệu (cụ thể là các bộ chứa)
Chương 4 : Đổi tượng hàm
Giới thiệu các khuôn hình trợ giúp đóng gói các toán tử thành lớp
Chương 5 : Giải thuật
Giới thiệu thư viện giải thuật được khuôn hình hóa nhằm sử dụng cho nhiều cấu trúc dữ liệu khác nhau.