Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Môn Âm Nhạc Lớp 4 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 4 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Ngọc Khải
  • Lượt đọc : 130
  • Kích thước : 3.52 MB
  • Số trang : 74
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 20
  • Số lượt xem : 483
  • Đọc trên điện thoại :
Kính thưa quý thầy cô giáo!

Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Sách sẽ được áp dụng vào dạy học môn Âm nhạc từ năm học 2023 – 2024 trong lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành theo QĐ 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Để giúp giáo viên sử dụng sách giáo khoa, sách giáo viên một cách hiệu quả nhất, chúng tôi đã biên soạn Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 4. Trong tài liệu này, chúng tôi cung cấp một số nội dung cốt lõi về lí luận và phương pháp dạy học, phương thức tổ chức hoạt động trong môn Âm nhạc cấp Tiểu học dưới quan điểm của khoa học sư phạm hiện đại. Các nội dung trong tài liệu sẽ được mở rộng qua các hoạt động tại các chương trình bồi dưỡng và tập huấn sẽ giúp quý thầy cô giáo trải nghiệm, ứng dụng và sáng tạo trong việc triển khai sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Bộ sách Chân trời sáng tạo vào điều kiện giáo dục thực tế của năm học tới.

Trân trọng và kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe và thành công!

Nhóm tác giả

Sách liên quan