Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 3 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
Tác giả : Khúc Thành Chính
  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 7.58 MB
  • Số trang : 54
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 161
  • Số lượt xem : 2.056
  • Đọc trên điện thoại :
Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.

1. Khái quát về chương trình môn học.
2. Giới thiệu chung về sách giáo khoa Toán 3.
2.1. Quan điểm tiếp cận, biên soạn
2.2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học
2.3. Cấu trúc bài học và sự phát triển hai nhánh Kiến thức, kĩ năng - Phẩm chất, năng lực
2.4. Một số trang sách giáo khoa minh hoạ
2.5. Khung kế hoạch dạy học gợi ý của nhóm tác giả
3. Phương pháp dạy học / tổ chức hoạt động .
3.1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về đổi mới phương pháp dạy
3.2. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp, cách thức tổ chức dạy học / hoạt động
3.3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài / hoạt động điển hình
4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
4.1. Đánh giả theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
4.2. Để kiểm tra minh hoạ.
5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử thiết bị giáo dục
5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo.
5.3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học.

Phần thứ hai: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy
2. Bài soạn minh hoạ.

Thuộc bộ sách