Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả : La Quán Trung
  • Lượt đọc : 4.230
  • Kích thước : 24.66 MB
  • Số trang : 2238
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 4.846
  • Số lượt xem : 15.998
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa trên điện thoại
Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280), theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.