Tạp Chí Epsilon Số 3

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Trần Nam Dũng
  • Lượt đọc : 367
  • Kích thước : 8.38 MB
  • Số trang : 237
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 107
  • Số lượt xem : 1.165
  • Đọc trên điện thoại :
Trong số này có :
- Ma trận ngẫu nhiên
- Vĩnh Thức
- Tự học là tốt nhưng có thầy tốt hơn
- Thư của Kapitsa về khoa học
- Những triết lý sống của Einstein
- Lời giải và bình luận đề thi TST 2015
- Martin Gardner - Người làm vườn của toán học
- Cực trị tập hợp
- Một bài toán số học hay với nhiều cách giải
- Định lý Carnot và ứng dụng
- Về một bài toán hình học từ diễn đàn AoPS
- Định lý bướm kép đối với tứ giác
- Đêm trước những bản thảo sắp in
- Các vấn đề cổ điển và hiện đại