Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 422 tháng 8 năm 2012

Thể loại: Toán Học
  • Lượt đọc : 378
  • Kích thước : 6.10 MB
  • Số trang : 34
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 934
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 422 tháng 8 năm 2012 trên điện thoại
số 422 phát hành tháng 08 năm 2012.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Thuộc bộ sách