Thị Trường Chứng Khoán - Tạ Văn Hùng

Tác giả : Tạ Văn Hùng
  • Lượt đọc : 414
  • Kích thước : 16.74 MB
  • Số trang : 366
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.201
  • Số lượt xem : 3.892
  • Đọc trên điện thoại :
Trong nền kinh tế hiện đại này, thị trường chứng khoán đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thông qua các hoạt động mua bán, giao dịch chứng khoán và các loại giấy tờ có giá trị, thị trường này đã cung cấp một lượng vốn khổng lồ cho nền kinh tế.

Thị Trường Chứng Khoán - Dành cho những người mới bắt đầu nhầm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học hỏi của các bạn yêu thích lĩnh vực Chứng khoán.

Thị Trường Chứng Khoán - Dành cho những người mới bắt đầu bao gồm 19 chương chỉ dẫn hoàn chỉnh về việc mua, sở hữu và bán cổ phiếu, trái phiếu, cách đầu tư và cách phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra hết sức bất ngờ trong lĩnh vực này.

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:
- Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
- Quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

Thị trường chứng khoán là bộ phận chủ yếu của thị trường vốn, nơi các chứng khoán được phát hành và mua bán, trao đổi. Thị trường chứng khoán ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi chứng khoán. Thị trường chứng khoán có đặc trưng là hình thức tài chính trực tiếp, người cần vốn và người có khả năng cung ứng vốn đều trực tiếp tham gia vào thị trường, giữa họ không có các trung gian tài chính.